A bolt.agroviz.hu sütiket (cookie-kat) használ. A termékek mellet megjelenő áthúzott fogyasztói árak a gyártók által ajánlott, ajánlott fogyasztói árakat (listaárakat) jelölik.

Vásárlási feltételek Bizományos üzletek számára

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

(továbbiakban: VF vagy szabályzat)

 

 

 

Szolgáltató:            AGROVÍZ Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye:              2093 Budajenő, Patak utca 2/B.

cégjegyzékszáma:  13-09-176723

adószáma:             25349656-2-13

képviselete:            Püspök Miklós és Mészáros Gábor Sándor ügyvezetők ügyfélszolgálata:       2093 Budajenő, Patak utca 2/B.

telefon:                   +36 26 351 687, +36 30 248 3719

email cím:              info@agroviz.hu

 

 

A VF célja, hogy meghatározza a Szolgáltató és a Vásárló között létrejövő szerződés lényeges feltételeit azzal, hogy a jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben, illetve azokat kiegészítve elsősorban a www.bolt.agroviz.hu.hu található „ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI SZABÁLYOK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK (ADÁSVÉTELI JOGVISZONY)-ban foglalt szabályokat, rendelkezéseket, másodsorban a Ptk. rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Az VF elfogadása, a jelen okirat és a jelen bekezdésben hivatkozott dokumentum rendelkezéseinek együttes elfogadását eredményezi.

 

 

I. Berendezések, termékek

 

Cégünk az “Ecowater” vízlágyítók, vízkőmentesítő berendezések, szénszűrők, ivóvízszűrők kizárólagos magyarországi forgalmazási jogával rendelkezik. Emellett egyéb vízkezelő berendezések, tartozékok, kiegészítők forgalmazásával foglalkozik.

 

II. Szerződés létrejötte

 

A Szerződés (azon termékek vonatkozásában, amelyek a webáruházban feltüntetésre kerültek) a Szolgáltató (webáruház) internetes felületén a Vásárló által történő megrendelés leadásával (kosárba helyezés majd a megrendelés leadása) és a leadott megrendelés Szolgáltató által a Vásárló részére (a Vásárló által megadott email címre) történő visszaigazolásával jön létre. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a megrendelés leadása, egyben a jelen VF (Általános Szerződési Feltételek) Vásárló által történő elfogadását jelenti.

 

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy lehetőség van arra is, hogy azon termékek vonatkozásában, amelyek a webáruházban feltüntetésre kerültek a megrendelés telefonon, vagy emailen keresztül történjen leadásra a Szolgáltató részére, amely esetben a tárgyi szerződés (a jelen VF-ben rögzített feltételek mellett) a Szolgáltató által a Vásárló részére elektronikusan (e-mailen) megküldött ajánlat Vásárló által történő elfogadásával (e-mailen történő visszaigazolásával) jön létre.   

 

Az webáruházban feltüntetett árak a termékek (érvényes) bruttó árát jelölik. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy amennyiben technikai hiba miatt téves ár jelenik meg a webáruházban, vagy az elektronikusan megküldött ajánlatban a Szolgáltató a termék elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy email-ben) felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval. A kapcsolatfelvételt követően a tárgyi megrendelést a Szolgáltató mindaddig nem tekinti érvényesnek, hatályosnak, ameddig a tényleges, valós ár elfogadása vonatkozásában a Vásárló egyértelműen, elektronikusan megtett nyilatkozatban nem nyilatkozik a Szolgáltató részére.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Vásárló által megrendelt termék részére történő átadásának a feltétele, a termék vételárának a jelen VF VI./ pontjában foglaltak szerinti hiánytalan teljesítése.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy berendezések, termékek vételárát – előzetes döntése alapján -

·       készpénzben (előzetesen, vagy utánvéttel),

·       átutalással (előzetesen), vagy

·       bankkártyával/online (előzetesen vagy utánvéttel)

módokon tudja teljesíteni a Szolgáltató részére.

 

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a vételár átutalással történő teljesítése esetén teljesítésének (azaz a vételár megfizetésének) az minősül, ha a megrendelés Szolgáltató által történő visszaigazolásában meghatározott összeg a Szolgáltató fent megjelölt (közölt) bankszámláján hiánytalanul jóváírásra kerül.

 

III. Regisztráció

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a webáruházban történő böngészés, informálódás nem, de a webáruház virtuális kosarának használata megköveteli az előzetes regisztrációt. A webáruházban történő vásárláshoz feltétel az előzetes regisztráció. Ennek megfelelően a webáruházban lehetőség van regisztrációt követően saját profil létrehozására, adatokkal való feltöltésére, amely számos további kényelmi szolgáltatás igénybevételét teszi lehetővé. Regisztrált felhasználóink (vásárlóink) a korábbi megrendelés adatainak újbóli (automatikus) megadását meglévő profiladataik felhasználásával egyszerűen és hatékonyabban tudják kezdeményezni egy esetleges újbóli vásárlás alkalmával. A regisztrációs folyamat során a regisztráló meg tudja adni a megrendelés teljesítéshez feltétlenül szükséges adatokat: szállítási adatokat, számlázási adatokat, mindeközben nyilatkozik arról, hogy elfogadja a tárgyi webáruház szerződési feltételeit (VF) és hozzájárul az Adatkezelési Tájékoztató szerinti feltételek mellett a Szolgáltató személyes adatokkal végzett adatkezeléséhez.

 

 

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a webáruház (Szolgáltató) a számlázáshoz esetlegesen szükséges, a vonatkozó jogszabályban meghatározott személyes adatokat az elévülési határidő lejártáig (5 évig) tárolja, a Vásárló email címét és telefonszámát pedig – az esetlegesen szükségessé váló visszahívások hatékony elvégezhetősége érdekében – a vásárlás igénybevételét követő 3 évig. 

IV. A megrendelés módosítása, törlése

A megrendelés Szolgáltató által történő jóváhagyása (visszaigazolását) követően, a megrendelés elektronikusan már nem törölhető. Amennyiben a Vásárló módosítani, illetve törölni szeretné megrendelését, azt a jelen szabályzatban megadott elérhetőségek bármelyikén teheti meg, a kiszállítás időpontját megelőző munkanapon 14.00 óráig.

V. Jogi kötelezettség vállalás

A Szolgáltató betart minden vonatkozó jogszabályi kötelezettséget.

 

A Szolgáltató a kellékszavatosság jelentéséről a weboldalra feltöltött, ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI SZABÁLYOK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK (ADÁSVÉTELI JOGVISZONY)” 3. sorszámú mellékletét képező tájékoztatóban tájékoztatja a Vásárlókat. A Szolgáltató felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a termékkel kapcsolatban szavatossági jogosultsága keretében a –Szolgáltató által meghozott döntése alapján - kijavítás és csere jog gyakorlására jogosult, egyéb szavatossági jog nem illeti meg!

 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egyazon IP címről sorozatosan kap olyan megrendeléseket, amelyek indítója folyamatosan él elállási jogával és így felmerül a gyanú, hogy sorozatosan valótlan megrendeléseket kezdeményez a Vásárló, úgy a Szolgáltató ezen Vásárlót rendszeréből, a webáruházból átmenetileg, vagy – egyoldalúan meghozott döntése alapján - végleg kitilthatja, kizárhatja.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy amennyiben a vásárlói megrendelés leadását követő 48 órán belül a Szolgáltató nem igazolja elektronikusan vissza a tárgyi megrendelést a Vásárló részére, úgy a tárgyi (a megrendelés tárgyára vonatkozó) szerződés nem jön létre. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a jelen bekezdésben megjelölt esetben sem a Vásárlót, sem a Szolgáltatót nem terhel, illetve nem illet meg semmilyen kötelezettség, jogosultság, igény vagy követelés a másik féllel szemben (a szerződés létrejöttének elmaradására tekintettel). 

VI. Termék átadása, átvétele, szállítása

 

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy termékvásárlás esetén a termék Vásárló részére történő átadására kizárólag abban az esetben kerül sor, ha a Vásárló a termék vételárát teljesítette a Szolgáltató (vagy a Szolgáltató jogán a kézbesítő, futár) részére. 

A Vásárló a megrendelt termék átadás-átvételekor, kézbesítésekor (futár útján történő és postai kézbesítésnél is) köteles megvizsgálni a termék csomagolását, illetve a terméket. Felhívjuk a figyelmét, hogy az esetlegesen az átadáskor a terméken, vagy annak csomagolásán észlelt sérülés esetére kérje jegyzőkönyv felvételét.

Kérjük a termék átvételekor vizsgálja meg, hogy a termék csomagolása tartalmazza-e a megrendelt termékre vonatkozó gyártói garancia jegyet. Kérjük, hogy a termék, vagy a termék csomagolásának esetleges sérülése, illetve a garancia jegy hiánya esetén a csomagot, a terméket ne vegye át.

Tájékoztatjuk, hogy a fentiek okán utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

 

A megrendelt termék átvételére sor kerülhet:

•        személyes átvétel útján,

•        a Szolgáltató által történő kiszállítással,

•        postai kézbesítéssel

•        24H Parcel Zrt. futár útján történő kézbesítéssel.

 

A megrendelt termék személyes átvételére a Szolgáltató 2093 Budajenő, Patak utca 2/B szám alatt található ügyfélszolgálatán, a Szolgáltatóval előzetesen e-mailen vagy telefonon egyeztetett időpontban kerülhet sor. Személyes átvétel esetén a Vásárló a megrendelt termék vételárát a termék átvételével egy időben, egy összegben, készpénzben, vagy bankkártyával (online) köteles megfizetni a Szolgáltató részére. A Szolgáltató, amennyiben a megrendelésben Perbál, Budajenő, Telki, Budakeszi, Páty, Tök, Zsámbék, Biatorbágy, Tinnye települések kerülnek szállítási címként megjelölésre - a Vásárló kérése esetén - a terméket a szerződés létrejöttét követő 3 munkanapon belül, a Szolgáltató által egyoldalúan meghatározott és közölt időpontban ingyenesen kiszállítja a Vásárló részére.

 

Amennyiben a megrendelt termék átadására postai kézbesítés vagy a 24H Parcel Zrt. futárszolgálat útján történő kézbesítéssel kerül sor, úgy Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt terméket – amennyiben a megrendelet termék készleten van - a szerződés létrejöttét követő munkanapon a Vásárló igényének (a megrendelésben rögzítetteknek) megfelelően postára adja, vagy a fent megjelölt futárszolgálatnak átadja. 

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy az át nem vett, a Szolgáltató részére visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Vásárlót (megrendelőt) terheli. A csomag Vásárló részére történő újra, ismételt elküldésére kizárólag az ismételt szállítás ellenértékének a Szolgáltató részére előre történő átutalása esetén kerülhet sor!

 

Szállítást (Magyar)ország egész területére lehet kérni. Szállítási címként szerepelhet lakás, vagy akár munkahely címe is, azaz Magyarország területén bármilyen szállítási cím megadható. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől is. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a Vásárló, illetve az átvételre jogosult képviselője nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában.

 

A kézbesítés, házhozszállítás díja – amennyiben előzetesen nem került megfizetésre - mindig a termék átvételekor, a helyszínen fizetendő. A kézbesítés, házhozszállítás díja minden esetben a Vásárlót terheli AZ ALÁBBIKABAN MEGJELÖLT KIVÉTELLEL. A Vásárló a termék szállítási költségét (és a szolgáltatás termék vételárát is) kizárólag magyar forintban fizetheti meg.

A Szolgáltató a Vásárló által megrendelt vízlágyító berendezést Magyarország területén INGYENESEN szállítja, illetve szállíttatja ki.

 

A megrendelt terméket csak a megrendelésben, illetve az az alapján kiállított számlában megjelölt Vásárló (cég esetében törvényes képviselője, vagy a társaság székhelyén tartózkodó alkalmazottja), illetve az alábbiakban megjelölt alakban és tartalommal kiállított meghatalmazás útján a meghatalmazott veheti át. A Vásárló teljes bizonyító erejű magánokirati formában kiállított (azaz két tanú lakcímét, személyi azonosító okmányának azonosító jelét, számát tartalmazó és a két tanú által kék tolla aláírt), a megrendelt termék adatait és a megrendelés sorszámát tartalmazó meghatalmazás útján kijelölhet harmadik személyt (meghatalmazott) a termék átvételére. A Vásárló által kijelölt harmadik személy meghatalmazott abban az esetben jogosult a termék átvételére, ha a meghatalmazás aláírt szkennelt példányát előzetesen (a kézbesítés megindítását megelőzően) megküldi azt a Szolgáltatónak. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy postai kézbesítés esetén kizárólag a posta által elfogadott, rendszeresített, aláírt meghatalmazás nyomtatvány útján van lehetőség a termék harmadik személy (meghatalmazott) által történő átvételére.

 

VII. Fotó megjelenés

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a weboldalán szereplő termékek fotói bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek, így a termékek eltérhetnek a fotón ábrázolt megjelenéstől.

VIII. Hibás teljesítés

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Szolgáltató abban az esetben teljesít hibásan, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy a jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni.

 

Szavatossági igény érvényesítésekor különösen a szerződés megkötését, a hiba fennállását a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően a Vásárlónak kell bizonyítania.

 

A Szolgáltató a Vásárló nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

a) a Vásárló nevét, címét (székhelyét), valamint egyéni vállalkozó Vásárló esetén a nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

b) a Szolgáltató által a Vásárló részére eladott termék megnevezését, vételárát,

c) a szerződés Szolgáltató általi teljesítésének időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) szavatossági igénye alapján a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

g) a szavatossági igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

A Szolgáltató a szavatossági igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a terméket elismervény ellenében veszi át, amelyen feltűnteti

a) a Vásárló nevét és címét,

b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,

c) a dolog átvételének időpontját, továbbá

d) azt az időpontot, amikor a Vásárló – alapos igény esetén - az új, kicserélt terméket átveheti.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a fentieket a szavatossági igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesítheti.

 

IX. Kellékszavatosság

 

A Vásárlót megillető kellékszavatossági jogokra vonatkozó tájékoztatást a weboldalra feltöltött, ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI SZABÁLYOK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK (ADÁSVÉTELI JOGVISZONY)” 3. sorszámú melléklete tartalmazza.

 

X. Jótállás

A gyártó jótállást, garanciát vállal a tárgyi termékekre. A tárgyi termékhez csatolásra kerül az ún. garancia jegy. A jótállás, garancia tartalmát, időtartamát és a Vásárló által ezen jogcímen érvényesíthető jogokat a garancia jegy tartalmazza.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a megvásárolt víztechnológiai berendezésre vonatkozó jótállás érvényesítésének feltétele, hogy a berendezés szakszerű bekötését követően a berendezés beüzemelését igazoltan a tárgyi berendezés gyártója által kiadott certifikációval rendelkező szakember, vállalkozás végezze el, az eljáró szakember a szakszerű beüzemelés tényének igazolásaként a jótállási jegyet (garancia jegyet) lebélyegezze, aláírja.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy amennyiben a tárgyi berendezés bekötését nem szakember, illetve a beüzemelést nem a fent meghatározott alanyi körbe tartozó személy, vállalkozás végzi el és a berendezés bekötésére, beüzemelésére nem szakszerűen került sor, úgy a tárgyi berendezés esetleges meghibásodása, nem rendeltetésszerű használhatósága esetén a Szolgáltató helyszínre történő kiszállása, a Szolgáltató által elvégzett tevékenység kapcsán a Szolgáltató a weboldalán található, a javító-karbantartó tevékenységre vonatkozó díjszabás, vagy egyedi megállapodás alapján megállapított díjat érvényesít a Vásárlóval szemben, a Vásárló terhére.

XI. Kártérítési igény

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy amennyiben a Vásárlónak a termék hibás teljesítéséből eredően kára keletkezik, úgy a Szolgáltató (kötelezett) köteles megtéríteni a Vásárlónak (jogosultnak) a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a Szolgáltató a hibás teljesítés okán fennálló felelőségét kimenti. Ezen kártérítési igény a kellékszavatossági jogok érvényesítésére meghatározott határidőn belül évül el.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Vásárló, mint jogosult kártérítési igényét az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kártérítési igény már elévült.

 

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a kártérítés jogcímen fennálló felelősségét, annak mértékét, összegét korlátozza akként, hogy a Vásárló által a Szolgáltatóval szemben érvényesíthető kártérítés összege nem haladhatja meg az érvényesített kárral okozati összefüggésben álló, a Vásárló által megrendelt, illetve vásárolt termék nettó vételárát, kivéve a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség esetét.

 

XII. Jogszavatosság

 

Amennyiben a Vásárló által megrendelt és kifizetett termék tulajdonjogának Vásárló által történő megszerzését harmadik személy joga akadályozza, a Szolgáltató a Vásárló felhívására köteles a tulajdonszerzés akadályát elhárítani. Amennyiben a Vásárló által biztosított határidő eredménytelenül telik el, a Vásárló jogosult a termékre vonatkozó szerződéstől elállni és figyelemmel a jelen VF-re kártérítést követelni.

XIII. Hírlevél

A Szolgáltató a víztechnológiai berendezésekkel, megoldásokkal, a tárgyi technológiákhoz kapcsolódó témákban időszakosan tudnivalókat, híreket, ajánlatokat, akciókat oszt meg hírlevelezésre feliratkozott felhasználói, partnerei számára hírlevelek formájában, amit a címzett email fiókjába elektronikus formában juttat el.

 

A hírlevelekre feliratkozni a feliratkozó nevének, email címének megadását, az Adatvédelmi Tájékoztató, VF elolvasását és tartalmának elfogadását követően lehetséges.

A hírlevélre történt feliratkozást követően a feliratkozáskor megadott e-mail címre a weboldal egy megerősítő emailt küld a feliratkozónak, amelyben található linkre kattintva lehetséges a feliratkozás megerősítése. Nem megerősített feliratkozásokat, a feliratkozó nevével és email címével együtt 30 nap múlva automatikusan töröljük a hírlevél adatbázisból.

Amennyiben a felhasználó nem szeretne élni a hírlevél adta lehetőségekkel, a kapott hírlevélben található „LEIRATKOZÁS” gomb megnyomásával iratkozhat le, vagy kérheti azt a megadott elérhetőségeken.

 

XIV. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az VF-t (Általános Szerződési Feltételeket) részben, vagy egészben bármikor egyoldalúan módosítsa. Az VF és annak mindenkori módosítása a www.bolt.agroviz.hu weboldalra történő feltöltéssel, azaz a weboldalon történő közzétételekor lép hatályba. A módosított VF rendelkezéseit a Szolgáltató a weboldalára történő feltöltését követően igénybevételre kerülő szolgáltatások (termékvásárlások) vonatkozásában tekinti irányadónak, azaz ezen időpontot követően létrejött jogviszonyokra alkalmazandó. A Szolgáltató nem jogosult az VF-et visszamenőleges hatállyal egyoldalúan módosítani (azaz minden esetben a tárgyi termékvásárlás megkötésének időpontjában feltöltött VF rendelkezései az irányadóak a felek jogviszonyára), kivéve, ha a szerződő felek (a Vásárló és a Szolgáltató), azaz mindkét fél közös akarattal módosítják a jogviszonyra vonatkozó megállapodásukat.

 

XV. Adatvédelem

 

A Szolgáltató tájékoztatja a magánszemély Vásárlót, hogy az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) rendelkezéseinek, „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a fentiekben körülírt szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint a szerződésekkel kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Szolgáltató kezelheti a szolgáltatást igénybe vevők (Vásárlók) azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, valamint a kapcsolattartást szolgáló adatokat. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a szolgáltatás nyújtása céljából a fentieken túl kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a személyes adatokat a szolgáltatás nyújtásához és a fent megjelölt törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges mértékben és ideig kezeli. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy biztosítja a Vásárlók részére, hogy a Vásárlók a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhessék, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy adatvédelmi tájékoztatója a weboldalon megtekinthető, és a megrendelés Szolgáltató részére történő leadása, a Szolgáltató részére leadott ajánlatkérés, a Szolgáltatóval történő szerződéskötés egyben az adatvédelmi tájékoztató megismerését, elfogadását eredményezi.

XVI. A Szolgáltató felelősségének korlátozása

A Szolgáltató kizárja kártérítési felelősségét a termékek nem megfelelő, nem rendeltetésszerű használatából, kezeléséből, a használati előírások be nem tartásából eredő károk vonatkozásában. A Szolgáltató kártérítési felelőssége – a fentiekben már rögzítetteken túl - jogcímtől függetlenül minden esetben legfeljebb a Vásárló által megrendelt, részére értékesített termék nettó vételáráig terjedhet. Szolgáltató kizárja felelősségét az ún. következmény károk vonatkozásában. Szolgáltató kizárja felelősségét a szállítási késedelem esetére.

 

Az irányadó jogszabályok adta keretek között a Szolgáltató nem vállal felelősséget az általa üzemeltetett weboldal és tartalmának felhasználásából, az ahhoz való hozzáférésből, illetve a felhasználás, hozzáférés sikertelenségéből eredő közvetlen, közvetett, okozati vagy bármely egyéb kárért, ideértve egyebek között a vagyoni kárt, üzleti veszteséget, gazdasági veszteséget, adatok elvesztését és az elmaradt hasznot.

 

A Szolgáltató a weboldalán megjelenő adatokat és információkat a lehető legnagyobb gondossággal védi, állítja össze, illetve közli, ennek ellenére sem zárható ki, hogy esetleges szerkesztési, vagy egyéb okokból kifolyólag téves, félrevezető vagy hiányos adatok, információk kerülnek oldalára, így a Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon megjelenő információk pontosságáért, hiánytalanságáért és hitelességért.

 

A Szolgáltató nem szavatolja a weboldal működésének folyamatosságát vagy hibamentességét és azt sem, hogy a weboldal vírusoktól mentes, amely a Vásárlók számítógépére és programjaira nézve károsak lehetnek. A Szolgáltató nem vállal szavatosságot továbbá arra, hogy a Vásárló számítógépével és programjaival a weboldal probléma nélkül használható, mint ahogy azt sem, hogy a weboldal bármikor (vagy egy meghatározott időpontban) biztosan elérhető.

 

A fentiekben részletezett felelősségkorlátozás nem vonatkozik a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való szolgáltatói felelősségre.

 

XVII. Jogérvényesítési lehetőség

 

Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződnek, a Vásárló a Szolgáltatóval szemben fennálló jogvitából származó követelését bíróság előtt kívánja érvényesíteni, úgy erre a Budaörsi Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékessége kerül kikötésre.

 

XVIII. Értesítések

 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük a jelen VF-nek megfelelően létrejött jogviszony alapján, vagy azzal összefüggésben a másik Fél részére küldött valamennyi érdemi tájékoztatást/értesítést e-mailben és/vagy ajánlott levélben kötelesek megküldeni a másik Fél részére. A Szolgáltató (kézbesítési) adatainak a megkeresés, vagy az igényérvényesítés időpontjában hatályos VF-ben (azaz a weboldalon közzétett VF-ben) rögzített adatok, a Vásárló (kézbesítési) adatainak pedig a Vásárló által leadott megrendelésben, ajánlatkérésben, ajánlatban rögzített adatok minősülnek.      

 

A Szerződő felek (azaz a Szolgáltató és a Vásárló) a nyilatkozatok és értesítések kézbesítési időpontjának e-mail esetén az email elküldésének időpontját, ajánlott tértivevényes postai küldemény (levél) esetén a postai küldemény (levél) átvételének időpontját, ajánlott postai küldemény (levél) esetén a postai küldemény (levél) feladásától számított 5. munkanapot, a weboldalon közzétett információk esetén a közzététel (azaz a weboldalra történő feltöltés) napját tekintik.

 

XIX. Részleges érvénytelenség

 

Amennyiben a jelen VF-ben foglalt valamely rendelkezés érvénytelen, érvénytelenné válik, ezen érvénytelenség nem érinti a Vásárló és a Szolgáltató között létrejött szerződés további (azaz az érvénytelen, vagy érvénytelenné vált rendelkezésen kívüli) rendelkezéseinek érvényességét vagy érvényesíthetőségét, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak. Felek megállapodnak, hogy a szerződés azon rendelkezése helyébe, amely érvénytelen, vagy érvénytelenné válik, olyan rendelkezés lép (olyan rendelkezést alkalmaznak), hogy az újonnan beépített, alkalmazandó rendelkezés a lehető legteljesebb mértékben megfeleljen az érvénytelen, vagy érvénytelenné vált korábbi rendelkezésbe foglalt szerződéses szándéknak, továbbá, hogy az jogszerű legyen, és ne befolyásolja hátrányosan a Szerződő Felek érdekeit.

XX. Záró rendelkezés

 

A Szolgáltató és a Vásárló között fennálló jogviszonyra kizárólag a Magyar Köztársaság joga alkalmazható. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a felek elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kötelesek megoldani.

 

Szerződő Felek a jelen VF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit tekintenek irányadóak.

 

 

AGROVÍZ Kezelési Kft.

Szolgáltató