A bolt.agroviz.hu sütiket (cookie-kat) használ. A termékek mellet megjelenő áthúzott fogyasztói árak a gyártók által ajánlott, ajánlott fogyasztói árakat (listaárakat) jelölik.

Vásárlási feltételek nem szerződéses partnerek számára

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS NEM PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSBE TARTOZÓ CÉGEK SZÁMÁRA

(továbbiakban: ÁSZF vagy szabályzat)

Szolgáltató: AGROVÍZ Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2093 Budajenő, Patak utca 2/B.

cégjegyzékszám: 13-09-176723

adószám: 25349656-2-13

képviselet: Püspök Miklós és Mészáros Gábor Sándor ügyvezetők

ügyfélszolgálat: 2093 Budajenő, Patak utca 2/B.

telefon: +36 26 351 687, +36 30 248 3719

email cím: info@agroviz.hu

Az ÁSZF célja, hogy meghatározza a Szolgáltató és a Vásárló között létrejövő szerződés lényeges feltételeit.

 

I. Termékek, szolgáltatások

Cégünk, mint Szolgáltató kútvíz, felszíni víz, vagy hálózati vízkezelés és víztisztító feladatok felmérésével, szaktanácsadással, tervezéssel, állapotfelméréssel, komplex vízkezelő projektek kivitelezésével (beszerelés, beüzemelés) foglalkozik Magyarországon és külföldön.

Cégünk a fentiekben körülírt szolgáltatáson túl - webshopon keresztül - ipari és háztartási vízkezelés körébe tartozó gépek forgalmazásával, értékesítésével, azok beépítésével, beüzemelésével, karbantartásával, javításával foglalkozik.

Saját szervízcsapattal és országos lefedettségű beüzemelő és -szervizpartneri hálózattal is rendelkezünk. Nagy hangsúlyt fektetünk a tanácsadással kiegészített értékesítésre, valamint a partnereink és a náluk telepített rendszerek utánkövetésére, javítására, karbantartására. Újabb és újabb kihívásokat keresünk, lehetőségeket új hazai és külföldi megoldások bevezetésére, nemzetközi kapcsolatok kialakítására.

A vízkezelési iparágban megszerzett tapasztalatunk alapján alakítottuk ki termékportfóliónkat az ipari, és lakossági igényeknek megfelelően. Specialitásunk közé tartozik a mezőgazdaság, azon belül is az állattenyésztés vízkezelési problémáinak megoldása.

Szolgáltatásaink a vízkezelés teljes spektrumát lefedi, megoldásaink a legújabb vízkezelési technológiákra épülnek. Folyamatosan jelen vagyunk a szakági kiállításokon, szaklapokban publikálunk. Az Agrovíz Kezelési Kft. a "Komplex kútvízkezelési rendszerek a mezőgazdaságban" pályázattal III. termékdíjat nyert , valamint a "Komplex kútvízkezelési rendszerek a növénytermesztésben" pályázattal elismerésben részesült a 25. Alföldi Állattenyésztési és Gazdanapokon . 2019.ben pedig az ASMet-Új arzénmentesítő megoldás a melegházi zöldségtermesztésben pályázatáért II. díjban részesültünk.

Cégünk az Euro-Clear Kft. (az ország egyik legnagyobb víztechnológiai berendezés forgalmazója) és az EcoWater Systems kiemelt magyarországi partnere.

Cégünk tevékenységi körébe tartozik:

 • Vízlágyítás,
 • Vas, -mangán mentesítés,
 • Arzénmentesítés,
 • Nitrát mentesítés,
 • Fordított ozmózis elvű víztisztítás,
 • UV fertőtlenítés,
 • Ammónia mentesítés.
 • kútvíz kezelés

II. Szerződés létrejötte

A Szerződés (azon berendezések és szolgáltatások vonatkozásában, amelyek a webáruházban feltüntetésre kerültek) a Szolgáltató (webáruház) internetes felületén történő megrendelés leadásával és a leadott megrendelés Szolgáltató által a Vásárló részére (a Vásárló által megadott email címre) történő visszaigazolásával jön létre. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a megrendelés leadása, egyben a jelen Általános Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadását jelenti.

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy lehetőség van arra is, hogy azon berendezések és szolgáltatások vonatkozásában, amelyek a webáruházban feltüntetésre kerültek a megrendelés telefonon, vagy emailen keresztül történjen leadásra a Szolgáltató részére, amely esetben a tárgyi szerződés (a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek mellett) a Szolgáltató által a Vásárló részére elektronikusan (emailen) megküldött ajánlat elfogadásával (emailen történő visszaigazolásával jön létre.

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy azon szolgáltatások kosárba helyezése, amelyeknél „ajánlat kérése” ikon jelenik meg, a szolgáltatás vonatkozásában a szerződés kizárólag abban az esetben jön létre a felek között, amennyiben a Vásárló a Szolgáltató ajánlatát elfogadja, emailen visszaigazolja.

Az áruházban feltüntetett árak a tárgyi termék, szolgáltatás érvényes fogyasztói árát jelölik. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy amennyiben technikai hiba miatt téves ár jelenik meg az áruházban, a Szolgáltató az termék, áru elküldése, a szolgáltatás teljesítése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mail-ben) felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval (megrendelővel). A kapcsolatfelvételt követően a tárgyi megrendelést a Szolgáltató mindaddig nem tekinti érvényesnek, ameddig a tényleges fogyasztói ár elfogadása vonatkozásában a Vásárló (megrendelő) egyértelműen nem nyilatkozik.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy lehetőség van arra is, hogy a webáruházban fel nem tűntetett, a Szolgáltató által a jelen ÁSZF I./ pontjában megjelölt szolgáltatásokat is megrendelje a Vásárló, amely esetben a Vásárló és a Szolgáltató között a szerződés abban az esetben jön létre, amennyiben a Szolgáltató által – a Vásárló előzetes megkeresését követően megküldött – ajánlatát a Vásárló elfogadja (emailben visszaigazolja), vagy a felek külön íven szövegezett, írásbeli szerződést kötnek.

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a termékek vonatkozásban létrejött szerződések esetében a termék átadásának feltétele a termék vételárának a jelen ÁSZF VI./ pontjában foglaltak szerinti teljesítése, szolgáltatás megrendelése esetén pedig - eltérő írásbeli megállapodás hiányában – a szolgáltatás ellenértékét (vételárát) a Vásárló legkésőbb a szolgáltatás elvégzésének, teljesítésének időpontjában köteles teljesíteni a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy termékek vételárát, a szolgáltatások ellenértékét – előzetes döntés alapján – készpénzben (előzetesen, vagy utánvéttel), átutalással (előzetesen), vagy bankkártyával/online (előzetesen vagy utánvéttel) módokon tudja teljesíteni a Szolgáltató részére. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a vételár átutalással történő teljesítése esetén teljesítésének az minősül, ha a megrendelés Szolgáltató által történő visszaigazolásában meghatározott összeg a Szolgáltató fent megjelölt bankszámláján jóváírásra kerül.

III. Regisztráció

A webáruházban történő böngészés, informálódás nem, és az áruház virtuális kosarának használata sem követeli meg az előzetes regisztrációt. A webáruházban történő vásárláshoz sem feltétel az előzetes regisztráció. Ugyanakkor a bolt.agroviz.hu és az ecowaterbolt.hu (https://bolt.agroviz.hu/; https://ecowaterbolt.hu/) webáruházban lehetőség van regisztrációt követően saját profil létrehozására, adatokkal való feltöltésére, amely számos további kényelmi szolgáltatás igénybevételét teszi lehetővé. Regisztrált felhasználóink a korábbi megrendelés adatainak újbóli (automatikus) megadását meglévő profiladataik felhasználásával egyszerűen és hatékonyabban tudják kezdeményezni egy esetleges újbóli vásárlás alkalmával. A regisztrációs folyamat során a regisztráló meg tudja adni a megrendelés teljesítéshez feltétlenül szükséges adatokat: szállítási adatokat, számlázási adatokat, mindeközben nyilatkozik arról, hogy elfogadja a tárgyi webáruház szerződési feltételeit (ÁSZF) és hozzájárul az Adatkezelési Tájékoztató szerinti feltételek mellett a Szolgáltató személyes adatokkal végzett adatkezeléséhez.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a webáruház (Szolgáltató) a számlázás erejéig szükséges, a vonatkozó jogszabályban meghatározott személyes adatokat az elévülési határidőig tárolja, a Vásárló email címét és telefonszámát pedig – az esetlegesen szükségessé váló gyártói javítások, visszahívások, karbantartások hatékony elvégezhetősége érdekében - vásárlás, szolgáltatás igénybevételét követő 3 évig.

 

IV. A megrendelés módosítása, törlése

 

A megrendelés Szolgáltató által történő jóváhagyása (visszaigazolása) után, a megrendelés elektronikusan már nem törölhető. Amennyiben a Vásárló módosítani, illetve törölni szeretné megrendelését, azt a jelen szabályzatban megadott elérhetőségek bármelyikén teheti meg, a kiszállítás időpontját megelőző munkanapon 14.00 óráig.

 

V. Jogi kötelezettség vállalás

 

A Szolgáltató betart minden vonatkozó jogszabályi kötelezettséget. Így a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet elállási joggal kapcsolatos szabályait is. Fenntartja magának a jogot azonban, hogy amennyiben egyazon IP címről sorozatosan kap olyan megrendeléseket, amelyek indítója folyamatosan él elállási jogával és így felmerül a gyanú, hogy valótlan megrendeléseket kezdeményező a Vásárló, úgy a Szolgáltató ezen Vásárlót rendszeréből átmenetileg vagy végleg kitilthatja.

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy amennyiben a vásárlói megrendelés leadását követő 48 órán belül a Szolgáltató nem igazolja vissza azt, úgy a tárgyi szerződés nem jön létre. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a jelen bekezdésben megjelölt esetben sem a Vásárlót, sem a Szolgáltatót nem terhel illetve illet meg semmilyen kötelezettség, jogosultság, igény vagy követelés a másik féllel szemben (a szerződés létrejöttének elmaradására tekintettel).

VI. Termék átadása, átvétele, szállítása

 

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy termékvásárlás esetén a termék Vásárló részére történő átadására kizárólag abban az esetben kerül sor, ha a Vásárló a termék vételárát teljesítette a Szolgáltató (vagy a Szolgáltató jogán a kézbesítő, futár) részére.

Kérem, hogy a Vásárló a megrendelt termék átadás-átvételekor, kézbesítésekor (futár útján történő és postai kézbesítésnél is) szíveskedjen megvizsgálni a termék csomagolását, illetve a terméket és az esetlegesen a terméken, vagy annak csomagolásán észlelt sérülés esetére kérje jegyzőkönyv felvételét. Kérem vizsgálja meg, hogy a termék tartalmazza-e annak garancia jegyét. Kérem, hogy a termék, vagy a termék csomagolásának esetleges sérülése, illetve a garancia jegy hiánya esetén a csomagot, a terméket ne vegye át. Tájékoztatom, hogy utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módomban elfogadni!

A megrendelt termék átvételére sor kerülhet:

 • személyes átvétel útján,

· Szolgáltató által történő kiszállítással,

 • postai kézbesítéssel
 • futár útján történő kézbesítéssel (DPD Hungária Kft.; MPL Magyar Posta Logisztika Kft. GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., 24H Parcel Zrt.).

A Szolgáltató, amennyiben a megrendelésben Perbál, Budajenő, Telki, Budakeszi, Páty, Tök, Zsámbék, Biatorbágy, Tinnye települések kerülnek szállítási címként megjelölésre és a vásárlás összege meghaladja a 100.000 Ft-ot  - a Vásárló kérése esetén - a terméket a szerződés létrejöttét követő 14 munkanapon belül, a Szolgáltató által egyoldalúan meghatározott és közölt időpontban ingyenesen kiszállítja.

A megrendelt termék személyes átvételére a Szolgáltató 2093 Budajenő, Patak utca 2/B. szám alatt található ügyfélszolgálatán, előre emailen vagy telefonon egyeztetett időpontban kerülhet sor. Személyes átvétel esetén a Vásárló a megrendelt termék vételárát a termék átvételével egy időben, egy összegben, készpénzben, vagy bankkártyával (online) köteles megfizetni a Szolgáltató részére.

Amennyiben a megrendelt termék átadására postai kézbesítés vagy a DPD futárszolgálat útján történő kézbesítéssel kerül sor, úgy Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt terméket – amennyiben a megrendelet termék készleten van - a szerződés létrejöttét követő munkanapon a Vásárló igényének (a megrendelésben rögzítetteknek) megfelelően postára adja, vagy a fent megjelölt futárszolgálatnak átadja.

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy az át nem vett, a Szolgáltató részére visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Vásárlót (megrendelőt) terheli. A csomag Vásárló részére történő újra, ismételt elküldésére kizárólag a szállítás ellenértékének előre történő átutalása esetén kerülhet sor!

Szállítást (Magyar)ország egész területére lehet kérni. Szállítási címként szerepelhet lakás, vagy akár munkahely címe is, azaz Magyarország területén bármilyen szállítási cím megadható. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől is. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a Vásárló nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában.

A kézbesítés, házhozszállítás díja – amennyiben előzetesen nem került megfizetésre - mindig a termék átvételekor, a helyszínen fizetendő. A kézbesítés, házhozszállítás díja minden esetben a Vásárlót terheli. A Vásárló a termék szállítási költségét (és a termék vételárát is) kizárólag magyar forintban fizetheti meg.

A megrendelt terméket csak a megrendelésben, illetve az az alapján kiállított számlában megjelölt Vásárló, illetve az alábbiakban megjelölt alakban és tartalommal kiállított meghatalmazás útján a meghatalmazott veheti át. A Vásárló teljes bizonyító erejű magánokirati formában kiállított (azaz két tanú lakcímét, személyi azonosító okmányának azonosító jelét, számát tartalmazó és a két tanú által kék tolla aláírt), a megrendelt termék adatait és a megrendelés sorszámát tartalmazó meghatalmazás útján kijelölhet harmadik személyt (meghatalmazott) a termék átvételére. A Vásárló által kijelölt harmadik személy meghatalmazott abban az esetben jogosult a termék átvételére, ha a meghatalmazás aláírt szkennelt példányát előzetesen (a kézbesítés megindítását megelőzően) megküldi azt a Szolgáltatónak. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy postai kézbesítés esetén kizárólag a posta által elfogadott, rendszeresített, aláírt meghatalmazás nyomtatvány útján van lehetőség a termék harmadik személy (meghatalmazott) által történő átvételére.

VII. Fotó megjelenés

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a weboldalán szereplő termékek fotói bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek, így a termékek eltérhetnek a fotón ábrázolt megjelenéstől.

VIII. Hibás teljesítés

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Szolgáltató abban az esetben teljesít hibásan, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy a jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

Amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül, úgy az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 

A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja alapján, a jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések esetén fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy Vásárló (fogyasztó), aki a tárgyi szerződés megkötése során a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

 

IX. Kellékszavatosság

A termék esetleges hibája esetén a Vásárló kellékszavatossági igénye alapján választása szerint javítást, vagy kicserélést igényelhet a Szolgáltatótól.

A Vásárló az általa választott kellékszavatossági jogáról – a fentiekben megjelölt keretek között - másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni.

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy amennyiben a Vásárló a fentiekben már részletezettek szerint fogyasztónak minősül, úgy a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

 

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az általános jogszabályi előírások alapján a Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Amennyiben a Vásárló a fentiek szerint megadott definíció alapján fogyasztónak minősül, úgy a Vásárló (fogyasztó) kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

 

X. A fogyasztó elállási joga adásvétel esetén

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben rögzítettek alapján, internetes vásárlások esetén a fogyasztó Vásárló jogosult a szerződéstől, a megrendelt termék átvételét követő 14 munkanap lejártáig írásos nyilatkozatának Szolgáltató részére történő megküldésével, indoklás nélkül az adásvételtől elállni, a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni.

A fentiekben körülírt esetben a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Vásárló a megrendelt terméket kézhez vette. A Vásárló az átvétel dátumát kézbesítés esetén a postai csomagjegyzékkel, a futárszolgálat által kiállított dokumentummal, személyes átvétel esetén az átadás átvételi dokumentummal köteles és jogosult bizonyítani. A Vásárló fent körülírt elállása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárló által kifizetett vételár teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és a termék visszaszolgáltatását követő 14 (tizennégy) napon belül a Vásárlónak visszatéríteni. Vásárló a jelen pontban körülírt elállása esetén köteles kitölteni a visszaigazoló emailben elküldött, vagy INNEN letölthető elállási nyilatkozatot, amelyet köteles a Szolgáltató részére előzetesen emailben (vagy postai úton) megküldeni.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy megtagadhatja a visszavételt (és így a termék vételárának visszafizetését), ha a csomagolás, illetve a termék sérült, vagy a termék szennyezett!

 

XI. Termékszavatosság

 

Vállalkozás által fogyasztó Vásárlónak eladott ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó Vásárló követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Ezen alcím alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

 

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

· a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta,

· a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető, vagy

· a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli. A fogyasztó Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó Vásárló felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

XII. Jótállás

Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a BlueSoft és EcoWater termékekre ún. gyári garancia vonatkozik, amelynek érvényesítéséhez szükséges a gyári előírások maradéktalan betartása és a gyár által rendelkezésre bocsátott garancia levél.

XIII. Kártérítési igény

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy amennyiben a Vásárlónak a termék hibás teljesítéséből eredően kára keletkezik, úgy a Szolgáltató (kötelezett) köteles megtéríteni a Vásárlónak (jogosultnak) a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a Szolgáltató a hibás teljesítést kimenti. Ezen kártérítési igény a kellékszavatossági jogok érvényesítésére meghatározott határidőn belül évül el. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Vásárló, mint jogosult kártérítési igényét az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kártérítési igény már elévült. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a kártérítés mértékét, összegét korlátozza akként, hogy a Vásárló által a Szolgáltatóval szemben érvényesíthető kár összege nem haladhatja meg a Vásárló által megrendelt, illetve vásárolt termék vételárát (fogyasztói árát), kivéve a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség esetét.

 

XIV. Jogszavatosság

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a termékek vonatkozásában a Ptk-ban foglalt jogszavatosságot vállal.

 

XV. Hírlevél

 

A Szolgáltató a víztechnológiai berendezésekkel, megoldásokkal, technológiákhoz kapcsolódó témákban időszakosan tudnivalókat, híreket, ajánlatokat, akciókat oszt meg hírlevelezésre feliratkozott felhasználói, partnerei számára hírlevelek formájában, amit az ügyfél email fiókjába elektronikus formában juttat el.

A hírlevelekre feliratkozni a feliratkozó nevének, email címének megadását, az Adatvédelmi Tájékoztató, ÁSZF elolvasását és tartalmának elfogadását követően lehetséges.

A hírlevélre történt feliratkozást követően a feliratkozáskor megadott e-mail címre a weboldal egy megerősítő emailt küld a feliratkozónak, amelyben található linkre kattintva lehetséges a feliratkozás megerősítése. Nem megerősített feliratkozásokat, a feliratkozó nevével és email címével együtt 30 nap múlva automatikusan töröljük a hírlevél adatbázisból.

Amennyiben a felhasználó nem szeretne élni a hírlevél adta lehetőségekkel, a kapott hírlevélben található „LEIRATKOZÁS” gomb megnyomásával iratkozhat le, vagy kérheti a megadott elérhetőségeken.

XVI. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) részben, vagy egészben bármikor egyoldalúan módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a www.agroviz.hu weboldalon történő közzétételekor lép hatályba. A módosított ÁSZF rendelkezései a Szolgáltató weboldalára történő feltöltését követően igénybevételre kerülő szolgáltatások vonatkozásában kell irányadónak tekinteni. A Szolgáltató nem jogosult az ÁSZF-et visszamenőleges hatállyal egyoldalúan módosítani, azt csak szerződéses felek, azaz mindkét fél (Szolgáltató és Vásárló) beleegyezésével teheti meg.

XVII. Adatvédelem

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) rendelkezéseinek, „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a fentiekben körülírt szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, a szükséges és ajánlott karbantartások elvégezhetősége, valamint a szerződésekkel kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Szolgáltató kezelheti a szolgáltatást igénybe vevők (Vásárlók) azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, valamint a kapcsolattartást szolgáló adatokat. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a szolgáltatás nyújtása céljából a fentieken túl kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a személyes adatokat a szolgáltatás nyújtásához és a fent megjelölt törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges mértékben és ideig kezeli. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy biztosítja a Vásárlók részére, hogy a Vásárlók a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhessék, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy adatvédelmi tájékoztatója a weboldalon megtekinthető, és a megrendelés Szolgáltató részére történő leadása, a Szolgáltató részére leadott ajánlatkérés, a Szolgáltatóval történő szerződéskötés egyben az adatvédelmi tájékoztató megismerését, elfogadását eredményezi.

XVIII. Felelősség

 

Szolgáltató kizárja kártérítési felelősségét a termékek nem megfelelő kezelésből, a használati előírások be nem tartásából eredő károk vonatkozásában. A Szolgáltató kártérítési felelőssége – a fentiekben már rögzítetteken túl - jogcímtől függetlenül minden esetben legfeljebb a Vásárló által megrendelt, részére értékesített termék, szolgáltatás vételáráig (fogyasztói áráig) terjedhet. Szolgáltató kizárja felelősségét az ún. következmény károk vonatkozásában. Szolgáltató kizárja felelősségét a szállítási késedelem esetére. Az irányadó jogszabályok adta keretek között a Szolgáltató nem vállal felelősséget az általa üzemeltetett weboldal és tartalmának felhasználásából, az ahhoz való hozzáférésből, illetve a felhasználás, hozzáférés sikertelenségéből eredő közvetlen, közvetett, okozati vagy bármely egyéb kárért, ideértve egyebek között a vagyoni kárt, üzleti veszteséget, gazdasági veszteséget, adatok elvesztését és az elmaradt hasznot. A Szolgáltató a weboldalán megjelenő adatokat és információkat a lehető legnagyobb gondossággal védi, állítja össze, illetve közli, ennek ellenére sem zárható ki, hogy esetleges szerkesztési, vagy egyéb okokból kifolyólag téves, félrevezető vagy hiányos adatok, információk kerülnek oldalára, így a Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon megjelenő információk pontosságáért, hiánytalanságáért és hitelességért. A Szolgáltató nem szavatolja a weboldal működésének folyamatosságát vagy hibamentességét, és azt sem, hogy a weboldal vírusoktól mentes, amely a Vásárlók számítógépére és programjaira nézve károsak lehetnek. A Szolgáltató nem vállal szavatosságot továbbá arra, hogy a Vásárló számítógépével és programjaival a weboldal probléma nélkül használható, mint ahogy azt sem, hogy a weboldal bármikor (vagy egy meghatározott időpontban) biztosan elérhető. A fentiekben részletezett felelősségkorlátozás nem vonatkozik a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való szolgáltatói felelősségre.

XIX. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 • Panasztétel fogyasztó hatóságnál: a fogyasztó Vásárló lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület: a termékek minőségével, biztonságosságával és a termék felelősségi szabályok alkalmazásával valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes
  szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
 • Bírósági eljárás: amennyiben a Vásárló a Szolgáltatóval szemben fennálló jogvitából származó követelését bíróság előtt kívánja érvényesíteni, erre polgári eljárás keretében van lehetősége a Polgári Törvénykönyvről szóló
  2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) rendelkezéseinek megfelelően. Felek erre az esetre kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

XX. Értesítések

 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a felek között létrejött jogviszony alapján, vagy azzal összefüggésben a másik Fél részére küldött valamennyi érdemi tájékoztatást/értesítést e-mailben és/vagy ajánlott levélben kötelesek megküldeni a másik Fél részére. Szolgáltató (kézbesítési) adatainak a megkeresés, vagy az igényérvényesítés időpontjában hatályos (a weboldalon közzétett) szabályzat fejlécében rögzített adatok, a Vásárló (kézbesítési) adatainak pedig a Vásárló által leadott megrendelésben, ajánlatkérésben, ajánlatban rögzített adatok minősülnek.

A Felek a nyilatkozatok és értesítések kézbesítési időpontjának e-mail esetén az e-mail elküldésének időpontját, ajánlott tértivevényes postai küldemény (levél) esetén a postai küldemény (levél) átvételének időpontját, ajánlott postai küldemény (levél) esetén a postai küldemény (levél) feladásától számított 5. munkanapot, a weboldalon közzétett információk esetén a közzététel (weboldalra történő feltöltés) napját tekintik.

XXI. Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen szabályzatban foglalt valamely rendelkezés érvénytelen, érvénytelenné válik, ezen érvénytelenség nem érinti a szerződés további rendelkezéseinek érvényességét vagy érvényesíthetőségét, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak. Felek megállapodnak, hogy a szerződés azon rendelkezése helyébe, amely érvénytelenné válik, olyan rendelkezés lép, hogy az újonnan beépített rendelkezés a lehető legteljesebb mértékben megfeleljen az érvénytelenné vált korábbi rendelkezésbe foglalt szerződéses szándéknak, továbbá, hogy az jogszerű legyen, és ne befolyásolja hátrányosan a Szerződő Feleket.

XXII. Záró rendelkezés

 

A Szolgáltató és a Vásárló között fennálló jogviszonyra kizárólag a Magyar Köztársaság joga alkalmazható. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a felek elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kötelesek megoldani.

Felek a jelen ÁSZF alapján az őket megillető jogokból, illetve az őket terhelő kötelezettségekből eredő esetleges jogvitájuk vonatkozásában kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

AGROVÍZ Kezelési Kft.

Szolgáltató

A dokumentum letölthető verziójához kattintson IDE!

Az Agrovíz Kezelési Kft. adatvédelmi tájékoztatója elérhető ITT!

 

Módosítás: 2022 november 11. 14:50